ข้อมูล ศศช.

ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา แม่ฟ้าหลวง (ศศช.)

ศศช.บ้านป่าซางสูง
2018-02-04 12:11:02 เข้าชม : 466 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่
ขื่อ ครู ศศช. นายดำเนิน คำดี
สถานที่ติดต่อ บ้านป่าซางสูง หมู่ที่ 16 ต.เทอดไทย อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
เบอร์โทรศํพท์ 0847404685
บริการเสริม ประสานงานภาคีเครือข่าย เช่น โครงการชาน้ำมัน โครงการพัฒนาดอยตุง ฯลฯ
ตารางพลกลุ่ม กำหนดการ
ส่งเสริมการรู้หนังสือ เวลา 19.00-21.00 น./พบกลุ่มนักศึกษาสายสามัญ ทุกวันพุธ
ผลงานเด่น กิจกรรม

เศรษฐกิจพอเพียง