ข้อมูล ศศช.

ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา แม่ฟ้าหลวง (ศศช.)

ศศช.บ้านจะทอ
2018-02-04 11:45:06 เข้าชม : 45 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่
ขื่อ ครู ศศช. นายชวลิต ไชยประเสริฐ
สถานที่ติดต่อ บ้านจะทอ หมู่ที่ 2 ต.เทอดไทย อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
เบอร์โทรศํพท์ 0882515686
บริการเสริม ส่งเสริมการศึกษาต่อเนื่อง/เศรษฐกิจพอเพียง/สอนเด็กประถมฯกลับบ้าน/บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าฟรี
ตารางพลกลุ่ม กำหนดการ
วันจันทร์-พุธ พบกลุ่มนักศึกษาสายสามัญบ้านจะทอทุกระดับเวลา(9.00-15.00 น.)และส่งเสริมการรู้หนังสือบ้านจะทอ(19.00-21.00 น.)/วันพฤหัสบดี ส่งเสริมการรู้หนังสือบ้านแม่หม้อและบ้านเล่าวาง(9.00-20.00 น.)/วันศุกร์ พบกลุ่มนักศึกษาสายสามัญบ้านแม่หม้อทุกระดับเวลา(9.00
ผลงานเด่น กิจกรรม

การปลูกชาอัสสัม