ข้อมูล ศศช.

ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา แม่ฟ้าหลวง (ศศช.)

ศศช.บ้านอาแหละ
2018-02-04 11:16:53 เข้าชม : 56 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่
ขื่อ ครู ศศช. นายไพรรัตน์ เชื้อเมืองพาน
สถานที่ติดต่อ หมู่ 2 ตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
เบอร์โทรศํพท์ 0885934126
บริการเสริม สอนเสริมเด็กประถมกลับบ้าน , ที่ปรึกษาและให้คำแนะนำในการจัดทำโครงการต่าง ๆ ของชุมชน ,มุมรักการอ่านใน ศศช.
ตารางพลกลุ่ม กำหนดการ
จัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กนักเรียน ศศช.ระดับเตรียมความพร้อม (ปฐมวัย ) วันจันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.00 น. , พบกลุ่มนักศึกษาสายสามัญ ระดับประถม ,ม.ต้น ,ม.ปลาย วันพุธ 13.00น.-16.00น. ,ส่งเสริมการรู้หนังสือ จันทร์-พฤหัสบดี 19.00น.-21.00น.
ผลงานเด่น กิจกรรม

ผลงานเด่น  ส่งเสริมการเลี้ยงผึ้งโพรงป่าในชุมชน   ช่วยอนุรักษ์พันธุ์ผึ้งป่า และส่งเสริมรายได้เสริมจากการจำหน่ายน้ำผึ้งป่า