ข้อมูล ศศช.

ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา แม่ฟ้าหลวง (ศศช.)

ศศช.บ้านห้วยทรายนอก
2018-02-04 11:16:33 เข้าชม : 42 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่
ขื่อ ครู ศศช. นางสาวดวงนภา วงค์จินา
สถานที่ติดต่อ บ้านห้วยทรายนอก หมู่ 8 ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
เบอร์โทรศํพท์ 0898509881
บริการเสริม กิจกรรมการส่งเสริมผู้ไม่รู้หนังสือ/การพบกลุ่มนักศึกษาสายสามัญ
ตารางพลกลุ่ม กำหนดการ
อังคาร พุธ และพฤหัสบดี
ผลงานเด่น กิจกรรม

การจัดการศึกษาต่อเนื่อง