ข้อมูล ศศช.

ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา แม่ฟ้าหลวง (ศศช.)

ศศช.บ้านห้วยข่อยหล่อย
2018-02-04 11:14:18 เข้าชม : 32 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่
ขื่อ ครู ศศช. นางสาวมณีวรรณ ใจไหว
สถานที่ติดต่อ 630 หมู่ 12 ตำบลบ้านแซว อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
เบอร์โทรศํพท์ 0947439658
บริการเสริม พัฒนาอาชีพด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าปักชนเผ่า
ตารางพลกลุ่ม กำหนดการ
สอนผู้ไม่รู้หนังสือวันอังคาร พุธ พฤหัสบดี เวลา 18.00 - 20.00 น.
ผลงานเด่น กิจกรรม

ผ้าปักชนเผ่า สร้างอาชีพ  เสริมรายได้การปักผ้าชนเผ่า