ข้อมูล ศศช.

ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา แม่ฟ้าหลวง (ศศช.)

แม่ฟ้าหลวง บ้านแก่งหลวง
2018-02-04 11:12:10 เข้าชม : 58 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่
ขื่อ ครู ศศช. นางสาวเดือนฉาย เขื่อนวิเศษ
สถานที่ติดต่อ บ้านแก่งหลวง หมู่ 8 ตำบลห้วยชมภู อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
เบอร์โทรศํพท์ 0956914195
บริการเสริม กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ตารางพลกลุ่ม กำหนดการ
ผมส.วันจันทร์-วันอังคารเวลา 13.00-17.00น. ขั้นพื้นฐานระดับประถมศึกษา วันพุธ เวลา 9.00-12.00น. ระดับม.ต้น วันพฤหัสบดีเวลา9.00-12.00น. ระดับม.ปลาย วันศุกร์ เวลา 9.00-12.00น.
ผลงานเด่น กิจกรรม

งานการศึกษาต่อเนื่อง

กิจกรรมส่งเสริมผู้ไม่รู้หนังสือ

กิจกรรมการเรียนการสอนการศึกษาขั้นพื้นฐาน

การปลูกพืชกลับหัว