ข้อมูล ศศช.

ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา แม่ฟ้าหลวง (ศศช.)

ศศช.บ้านอาเเหยะ
2018-02-04 10:59:22 เข้าชม : 31 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่
ขื่อ ครู ศศช. นายยงยุทธ อยู่ดี
สถานที่ติดต่อ บ้านอาเเหยะ หมู่ที่ 16 ต.ป่าตึง อ.เเม่จัน จ.เชียงราย
เบอร์โทรศํพท์ 095-4716235
บริการเสริม กิจกรรมการเรียนการสอนเด็กเตรียมความพร้อม ศศช./ส่งเสริมผู้ไม่รู้หนังสือ/พบกลุ่มนักศึกษาสายสามัญ
ตารางพลกลุ่ม กำหนดการ
กิจกรรมการเรียนการสอนเด็กเตรียมความพร้อม ศศช. ทุกวัน ทำการเวลา 08.30-15.00น./ส่งเสริมผู้ไม่รู้หนังสือ วันอังคารถึงวันพฤหัสบดี เวลา 19.00 - 20.00 น. /การพบกลุ่มนักศึกษาสายสามัญ ม.ปลาย วันอังคารเเละวันพุธ เวลา 09.00-12.00 น.
ผลงานเด่น กิจกรรม

โครงการปลูกชาอัสสัม ,โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวง