ข้อมูล ศศช.

ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา แม่ฟ้าหลวง (ศศช.)

ศศช.บ้านเลาสิบ
2018-02-04 10:58:49 เข้าชม : 70 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่
ขื่อ ครู ศศช. นางภานิษา เชื้อเมืองพาน
สถานที่ติดต่อ หมู่ 3 ตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
เบอร์โทรศํพท์ 0863562197
บริการเสริม ส่งเสริมอาชีพการปักผ้าชนเผ่าลายเย้า , สอนเสริมเด็กประถมกลับบ้าน ,มุมรักการอ่านใน ศศช., ประสานงานกลุ่มพัฒนาอาชีพผ้าปักชนเผ่าร่วมกับที่ว่าการอำเภอแม่ฟ้าหลวง , ให้คำแนะนำและปรึกษาการจัดทำโครงการต่าง ๆ ของชุมชน,งาน SAR
ตารางพลกลุ่ม กำหนดการ
จัดการเรียนการสอนเด็กนักเรียน ศศช.ระดับเตรียมความพร้อม(ปฐมวัย) วัน จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 น.-15.00 น. พบกลุ่มนักศึกษาสายสามัญ ระดับประถม, ม.ต้น,ม.ปลาย วันพุธ 13.30น.-16.30 น. ส่งเสริมการรู้หนังสือ วันจันทร์-พฤหัสบดี เวลา 19.00น.-21.00น.
ผลงานเด่น กิจกรรม

การส่งเสริมอาชีพการปักผ้าชนเผ่าลายเย้าและการทำผลิตภัณฑ์จากลายผ้าปัก  ได้รับโอกาสในการเข้าร่วมจัดนิทรรศการ ในการประชุม กพด.ที่จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2558 และ 2559  และนอกจากนี้ยังได้ร่วมเข้าเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี