ข้อมูล ศศช.

ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา แม่ฟ้าหลวง (ศศช.)

ศศช.บ้านป่าคา
2018-02-04 10:04:22 เข้าชม : 44 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่
ขื่อ ครู ศศช. นางสาวปัฐมา ปัตถาพิมพ์
สถานที่ติดต่อ หมู่ที่ 3 ต.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
เบอร์โทรศํพท์ 0979184880
บริการเสริม ส่งเสริมการรู้หนังสือและพบกลุ่มนักศึกษาสายสามัญ
ตารางพลกลุ่ม กำหนดการ
ส่งเสริมการรู้หนังสือ(วันศุกร์-เสาร์ เวลา19.00-21.00น.)พบกลุ่มนักศึกษาสายสามัญประถม(วันอังคาร-พุธเวลา13.00-15.30น.)ระดับม.ต้น(วันพฤหัสบดีเวลา19.00-21.00น.)
ผลงานเด่น กิจกรรม

การทำสื่อการสอน และกิจกรรมงานตามอัธยาศัย