ข้อมูล ศศช.

ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา แม่ฟ้าหลวง (ศศช.)

ศศช.บ้านห้วยน้ำเย็น
2018-02-04 09:48:06 เข้าชม : 38 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่
ขื่อ ครู ศศช. นางพิมพา สิงห์ค๊ะ
สถานที่ติดต่อ 24 หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านแซว อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
เบอร์โทรศํพท์ 0817064934
บริการเสริม โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อพัมนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง
ตารางพลกลุ่ม กำหนดการ
กำหนดการ1.พบกลุ่มนักศึกษาขั้นพื้นฐานวันพุธเวลา09.00-16.00น.2.พบกลุ่มส่งเสริมการรู้หนังสือวันพฟหัสบดีเวลา09.00-12.00น.
ผลงานเด่น กิจกรรม

โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวง(การปลูกฝรั่งไร้เมล็ด)