ข้อมูล ศศช.

ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา แม่ฟ้าหลวง (ศศช.)

ศศช.บ้านอาโย๊ะใหม่
2018-02-04 09:37:22 เข้าชม : 93 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่
ขื่อ ครู ศศช. นางปีวรา ปีลา
สถานที่ติดต่อ บ้านอาโย๊ะใหม่ ม. 7 ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
เบอร์โทรศํพท์ 0904716630
บริการเสริม ส่งเสริมการรู้หนังสือและนักศึกษาสายสามัญระดับประถม ม.ต้นและม.ปลาย
ตารางพลกลุ่ม กำหนดการ
จัดกิจกรรมส่งเสริมการรุ้หนังสือ วันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดี เวลา 19.00-21.00 น.จัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักศึกษาสายสามัญวันจันทร์-วันอังคารเวลา 09.00-15.00น.ระดับประถมศึกษา วันพุธ-วันพฤหัสบดีเวลา09.00-15.00น.ระดับม.ต้นและวันศุกร์เวลา09.00-15.00น.ระดับม.ปลาย
ผลงานเด่น กิจกรรม

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักศึกษาสายสามัญ