ข้อมูล ศศช.

ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา แม่ฟ้าหลวง (ศศช.)

บ้านสามสูง
2018-02-04 07:35:30 เข้าชม : 32 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่
ขื่อ ครู ศศช. นายสุรพร คำปัน
สถานที่ติดต่อ หมู่ที่ 3 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
เบอร์โทรศํพท์ 080-7922733
บริการเสริม ส่งเสริมการรู้หนังสือ
ตารางพลกลุ่ม กำหนดการ
ส่งเสริมการรู้หนังสือวันจันทร์-วันพุธและวันศุกร์ เวลา9.00น-12.00น เวลา 17.00น-21.00น ระดับสายสามัญ รวมทั้ง3ระดับ วันอังคาร-พฤหัสบดี เวลา17.00น-21.00น
ผลงานเด่น กิจกรรม

โครงการผ้าปักลายอาข่า