ข้อมูล ศศช.

ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา แม่ฟ้าหลวง (ศศช.)

ศศช.บ้านเวียงหมอก
2018-02-04 07:17:49 เข้าชม : 30 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่
ขื่อ ครู ศศช. นางสาวกาญจนา วงศ์ชัย
สถานที่ติดต่อ 192 ม.10 ต.ห้วยซ้อ อ.เชียงของ จ.เชียงราย
เบอร์โทรศํพท์ 0613102915
บริการเสริม ส่งเสริมการอ่านในชุมชน
ตารางพลกลุ่ม กำหนดการ
อังคาร, พุธ และพฤหัสบดี
ผลงานเด่น กิจกรรม

การจัดกระบวนการเรียนรู้การสร้างฝายชะลอน้ำ