ข้อมูล ศศช.

ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา แม่ฟ้าหลวง (ศศช.)

ศศช.บ้านสามกุลา
2018-02-03 23:04:12 เข้าชม : 53 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่
ขื่อ ครู ศศช. นางพัฒนา ใจเถิง
สถานที่ติดต่อ หมู่ที่8 ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
เบอร์โทรศํพท์ 0861965977
บริการเสริม แหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ตารางพลกลุ่ม กำหนดการ
พบกลุ่มทุกวัน(ทำงาน 22 วัน หยุด 8 วัน (ต้นเดือนปลายเดือน )
ผลงานเด่น กิจกรรม

การทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายเพื่อพัฒนางานศศช.ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับคนในชุมชนได้ศึกษา