ข้อมูล ศศช.

ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา แม่ฟ้าหลวง (ศศช.)

ศศช.บ้านแม่จันหลวง
2018-02-03 23:04:12 เข้าชม : 62 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่
ขื่อ ครู ศศช. นางสาวสุกัญญา อยู่ลือ
สถานที่ติดต่อ บ้านแม่จันหลวง หมู่ 10 ตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
เบอร์โทรศํพท์ 0856277982
บริการเสริม การศึกษาตามอัธยาศัย
ตารางพลกลุ่ม กำหนดการ
จัดการสอนส่งเสริมผู้ไม่รู้หนังสือทุกวัน เวลา 19.00 น.-21.00 น. พบกลุ่มนักศึกษาสายสามัญ ทุกวันพุธ-วันศุกร์ เวลา 09.00 น.-15.00น.
ผลงานเด่น กิจกรรม

การผลิตสื่อการสอน