ข้อมูล ศศช.

ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา แม่ฟ้าหลวง (ศศช.)

ศศช.บ้านจะต๋อเบอ
2018-02-03 23:04:12 เข้าชม : 32 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่
ขื่อ ครู ศศช. นายสมาน ฐานะกอง
สถานที่ติดต่อ หมที่ 18 ต.แม่ยาว อ.เมือง จ.เชียงราย
เบอร์โทรศํพท์ 0932598307
บริการเสริม งานประชาสัมพันธ์ ศศช งานส่งเสริมการรู้หนังสือไทย
ตารางพลกลุ่ม กำหนดการ
กำหนดการ 1.ผมส วันจันทร์และพฤหัสบดี(เวลา 17.00-20.00 น.)2.ระดับประถม วันอังคาร(เวลา 08.30-12.00น.) 3.ระดับ ม.ต้นวันพุธ (เวลา 08.30-12.00น.)4.ระดับ ม.ปลาย วันพฤหัสบดี(เวลา 08.30-16.00น.)
ผลงานเด่น กิจกรรม

งานกิจกรรมด้านอาชีพการเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง   งานปักผ้าชนเผ่า