ข้อมูล ศศช.

ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา แม่ฟ้าหลวง (ศศช.)

ศศช.บ้านห้วยหินลาดนอก
2018-02-03 23:04:12 เข้าชม : 53 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่
ขื่อ ครู ศศช. พรชนวีร์ มณีศรัณย์
สถานที่ติดต่อ หมู่ 7 ต.บ้านโป่ง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
เบอร์โทรศํพท์ 0861865286
บริการเสริม การเลี้ยงผึ้งป่า
ตารางพลกลุ่ม กำหนดการ
ทุกวันทำการ
ผลงานเด่น กิจกรรม

เย็นๆที่ศศช.บ้านห้วยหินลาดนอก