ข้อมูล ศศช.

ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา แม่ฟ้าหลวง (ศศช.)

ศศช.บ้านพะมูเซอ
2018-02-03 23:04:12 เข้าชม : 94 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่
ขื่อ ครู ศศช. นางจีรภิญญา เรืองวิทยนันท์
สถานที่ติดต่อ บ้านพะมูเซอ หมู่ที่ 11 ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 57110
เบอร์โทรศํพท์ 063-1801939
บริการเสริม กิจกรรมการเรียนการสอนเด็กเตรียมความพร้อมศศช./ส่งเสริมผู้ไม่รู้หนังสือ/การพบกลุ่มนักศึกษาสายสามัญ
ตารางพลกลุ่ม กำหนดการ
กิจกรรมการเรียนการสอนเด็กเตรียมความพร้อมศศช. ทุกวันทำการ เวลา 09.00น.-15.00น./ส่งเสริมผู้ไม่รู้หนังสือ ทุกวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 19.00น.- 21.00น/การพบกลุ่มนักศึกษาสายสามัญ ทั้ง3ระดับ ทุกวันเสาร์-วันอาทิตย์ เวลา 09.00-15.00น..
ผลงานเด่น กิจกรรม

กิจกรรมการเรียนการสอนเด็กเตรียมความพร้อมศศช. การทำสื่อการสอนเด็กและสื่อการสอนผู้ไม่รู้หนังสือ