ข้อมูล ศศช.

ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา แม่ฟ้าหลวง (ศศช.)

ศศช.บ้านเทอดไทย
2018-02-03 23:04:12 เข้าชม : 40 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่
ขื่อ ครู ศศช. นายวีรสุนทรี สีลา
สถานที่ติดต่อ บ้านเทอดไทย หมู่ที่ 1 ตำบลเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง 57240
เบอร์โทรศํพท์ 0867323534
บริการเสริม หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
ตารางพลกลุ่ม กำหนดการ
ส่งเสริมการรู้หนังสือ ( วันพุธ -วันพฤหัสบดี เวลา 19.00 น.-21.00 น. ) วันพฤหัสบดี เวลา 09.00 น.- 12.00 น. การศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับประถม (วันศุกร์)
ผลงานเด่น กิจกรรม

- ส่งเสริมการรู้หนังสือ

-ส่งเสริมการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

-ผ้าปักกระดุมไทยใหญ่