ข้อมูล ศศช.

ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา แม่ฟ้าหลวง (ศศช.)

ศศช.บ้านแม่ปูนน้อยกะเหรี่ยง
2018-02-03 23:04:12 เข้าชม : 52 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่
ขื่อ ครู ศศช. นางสุณิศา กองแสง
สถานที่ติดต่อ บ้านแม่ปูนน้อยกะเหรี่ยง หมู่11ตำบลสันสลี อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
เบอร์โทรศํพท์ 0957930866
บริการเสริม งานด้านการศึกษาตามอัธยาศัย งานด้านพัฒนาทักษะชีวิต และพัฒนาสังคมและงานเศรษฐกิจพอเพียง
ตารางพลกลุ่ม กำหนดการ
วันจันทร์ถึงวันศุกร์สอนเด็กเตรียมความพร้อม และนักศึกษาระดับประถมสอนวันอังคารนักศึกษามฬต้นสอนวันพุธ นักศึกษาระดับม.ปลายสอนวันพฤหัสบดีเวลาทั้งกลางวันและกลางคืนแล้วแต่ผู้เรียนสอนนักศึกษาส่งเสริมการรู้หนังสือทุกวันอังคารถึงวันพฤหัสบดีเวลาแล้วแต่ผู้เรียน
ผลงานเด่น กิจกรรม

เป็นสถานที่ฝึกประสบการณ์ครูศศช.