ข้อมูล ศศช.

ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา แม่ฟ้าหลวง (ศศช.)

ศศช.บ้านอยู่สุข
2018-12-18 14:00:49 เข้าชม : 55 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่
ขื่อ ครู ศศช. นายเอกพงศ์ วงศ์ราช
สถานที่ติดต่อ หอประชุมเก่าบ้านอยู่สุข หมู่ 10 ตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
เบอร์โทรศํพท์ 0848044289
บริการเสริม งานเครือข่าย ด้านเศรษฐกิจพอเพียงและจัดอาชีพร่วมกับครู กศน.ตำบล
ตารางพลกลุ่ม กำหนดการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักศึกษาสายสามัญวันอังคาร พุธ พฤหัส เวลา 09.00-12.00 น. วันจันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี เวลา 19.00-21.00น.จัดกิจกรรมการเรียนการสอนผู้ไม่รู้หนังสือ ณ ศศช.บ้านอยู่สุข
ผลงานเด่น กิจกรรม