ข้อมูล ศศช.

ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา แม่ฟ้าหลวง (ศศช.)

ศศช.บ้านร่มฟ้าผาหม่น
2018-12-18 08:51:36 เข้าชม : 54 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่
ขื่อ ครู ศศช. นางอุไรวรรณ ศรชัยปัญญา
สถานที่ติดต่อ บ้านร่มฟ้าผาหม่น หมู่ที่ 15 ตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย 57310
เบอร์โทรศํพท์ 08-99550736 หรือ 0965295169
บริการเสริม การจัดการศึกษาต่อเนื่อง ตามอัธยาศัย แหล่งเรียนรู้ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ตารางพลกลุ่ม กำหนดการ
กิจกรรมการเรียนการการพบกลุ่มนักศึกษาสายสามัญ ทั้ง 3 ระดับ ประถม ม.ต้น ม.ปลาย ทุกวันอันคาร-วันศุกร์ เวลา 08.00น.-16.00น./ส่งเสริมผู้ไม่รู้หนังสือ ทุกวันจันทร์-วันพฤหัสบดี เวลา 19.00น.- 21.00น
ผลงานเด่น กิจกรรม