ข้อมูล ศศช.

ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา แม่ฟ้าหลวง (ศศช.)

บ้านโป่งสวนกวาง
2018-12-17 13:04:23 เข้าชม : 57 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่
ขื่อ ครู ศศช. นายหนึ่งบุรุษ เตชะธีระชาตรี
สถานที่ติดต่อ 490 หมู่ 12 ตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 57180
เบอร์โทรศํพท์ 095-5101323
บริการเสริม ศูนย์นิเทศและส่งเสริมการศึกษาบนพื้นที่สูง/การศึกษาต่อเนื่อง/แหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัย/ส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน/ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
ตารางพลกลุ่ม กำหนดการ
วันจันทร์ ส่งเริมกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง/วันอังคาร พบกลุ่มสายสามัญ ระดับ ม.ต้น/วันพุธ พบกลุ่มสายสามัญ ระดับประถมศึกษา/วันพฤหัสบดี พบกลุ่มสายสามัญ ระดับ ม.ปลาย /วันศุกร์ การศึกษาต่อเนื่อง
ผลงานเด่น กิจกรรม

การศึกษาต่อเนื่อง โครงการส่งเสริมการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น