ข้อมูล ศศช.

ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา แม่ฟ้าหลวง (ศศช.)

บ้านใหม่พัฒนา
2018-12-17 12:57:09 เข้าชม : 41 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่
ขื่อ ครู ศศช. นายศุภโชติ ทวีจิรกุล
สถานที่ติดต่อ 107 หมู่ 25 ตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 57180
เบอร์โทรศํพท์ 088-4044966
บริการเสริม ให้บริการแหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัย จัดการศึกษาต่อเนื่อง
ตารางพลกลุ่ม กำหนดการ
วันจันทร์-ศุกร์ สอนเด็กปฐมวัย/ส่งเสริมการรู้หนังสือ วันพฤหัส-ศุกร์ พบกลุ่มสายสามัญ
ผลงานเด่น กิจกรรม

กิจกรรมการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย