ข้อมูล ศศช.

ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา แม่ฟ้าหลวง (ศศช.)

ศศช.บ้านอายิโก๊ะ
2018-12-15 12:03:33 เข้าชม : 86 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่
ขื่อ ครู ศศช. นางสาวนันธิดา จันทร์เปล่ง
สถานที่ติดต่อ หมู่ที่ 9 ต.ศรีถ้อย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 57180
เบอร์โทรศํพท์ 085-6247185
บริการเสริม แหล่งเรียนรู้การเพาะเลี้ยงไส้เดือนดิน/ส่งเสริมการอ่านในชุมชน
ตารางพลกลุ่ม กำหนดการ
ทุกวันอังคาร เวลา 08.30 - 12.00 น. พบกลุ่มนักศึกษาระดับประถม ทุกวันพุธ เวลา 08.30 - 12.00 น. พบกลุ่มนักศึกษาระดับม.ต้น ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 08.30 - 12.00 น. พบกลุ่มนักศึกษาระดับม.ปลาย วันอังคาร-วันพฤหัสบดี จัดกิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือไทย เวลา 18.00-20.0
ผลงานเด่น กิจกรรม

กิจกรรมส่งเสริมการเพาะเลี้ยงไส้เดือนดินเพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์