ข้อมูล ศศช.

ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา แม่ฟ้าหลวง (ศศช.)

บ้านแม่แอบ
2018-04-10 16:04:11 เข้าชม : 46 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่
ขื่อ ครู ศศช. นางอัมพร ณ ค้อ
สถานที่ติดต่อ 822 ม.11 ตำบลบ้านแซว อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
เบอร์โทรศํพท์ 0803517621
บริการเสริม โครงการเผยแพร่ภาษาไทยในชุมชนบนพื้นที่สูง
ตารางพลกลุ่ม กำหนดการ
อังคาร/พุธ/พฤหัสบดี
ผลงานเด่น กิจกรรม

กิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือ