ข้อมูล ศศช.

ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา แม่ฟ้าหลวง (ศศช.)

บ้านห้วยน้ำเย็น
2018-04-10 13:12:21 เข้าชม : 38 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่
ขื่อ ครู ศศช. นางพิมพา สิงห์ค๊ะ
สถานที่ติดต่อ เลขที่24 หมู่13ตำบลบ้านแซว อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
เบอร์โทรศํพท์ 0817064934
บริการเสริม กิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือและจัดการสอนนักศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตารางพลกลุ่ม กำหนดการ
จัดกิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือวันพฤหัสบดี เวลา 09.00น.-12.00น.และจัดการสอนนักศึกษาขั้นพื้นฐานวันพุธ เวลา 09.00น.-16.00น
ผลงานเด่น กิจกรรม

ปรบปรุงพื้นที่สำหรับการเพาะปลูกแบบขั้นบันได