ข้อมูล ศศช.

ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา แม่ฟ้าหลวง (ศศช.)

บ้านห้วยข่อยหล่อย
2018-03-31 21:18:03 เข้าชม : 45 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่
ขื่อ ครู ศศช. นางสาวมณีวรรณ ใจไหว
สถานที่ติดต่อ 630 ม.12 ตำบลบ้านแซว อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
เบอร์โทรศํพท์ 0947439658
บริการเสริม -
ตารางพลกลุ่ม กำหนดการ
อังคาร พุธ พฤหัสบดี
ผลงานเด่น กิจกรรม

ผ้าปักชนเผ่า   สร้างอาชีพ  เสริมรายได้