ข้อมูล ศศช.

ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา แม่ฟ้าหลวง (ศศช.)

ศศช.บ้านเย้าแม่ต๋ำ
2018-02-08 11:04:32 เข้าชม : 66 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่
ขื่อ ครู ศศช. นายนิวัฒน์ โนวิชัย
สถานที่ติดต่อ 311 หมู่ 4 ต.ตาดควัน อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย 57290
เบอร์โทรศํพท์ 0979527707
บริการเสริม การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน การจัดการศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง
ตารางพลกลุ่ม กำหนดการ
จัดกิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือไทย วันจันทร์-วันพฤหัสบดี เวลา 19.00-21.00 น.พบกลุ่มจัดกระบวนการเรียนรู้ขั้นพื้นฐานระดับประถมวันอังคาร ,ระดับ ม.ต้น วันพุธ ,ระดับ ม.ปลายวันพฤหัสบดี เวลา9.00-12.00น
ผลงานเด่น กิจกรรม

 โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง  ส่งเสริมการปลูกมะม่วง