ข้อมูล ศศช.

ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา แม่ฟ้าหลวง (ศศช.)

ศศช.บ้านมูเชอแม่ต๋ำ
2018-02-08 10:58:47 เข้าชม : 36 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่
ขื่อ ครู ศศช. นายประเวศน์ ดงเย็น
สถานที่ติดต่อ 261 หมู่ 4 ต.ตาดควัน อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย 57290
เบอร์โทรศํพท์ 0932543528
บริการเสริม การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน การจัดการศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง
ตารางพลกลุ่ม กำหนดการ
จัดกิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือไทย วันจันทร์-วันพฤหัสบดี เวลา 19.00-21.00 น.พบกลุ่มจัดกระบวนการเรียนรู้ขั้นพื้นฐานระดับประถมวันอังคาร ,ระดับ ม.ต้น วันพุธ ,ระดับ ม.ปลายวันพฤหัสบดี เวลา9.00-12.00น
ผลงานเด่น กิจกรรม

 โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อพัมนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง  ส่งเสริมการปลูกมะม่วงโชคอนันต์