ข้อมูล ศศช.

ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา แม่ฟ้าหลวง (ศศช.)

บ้านห้วยน้ำริน(ไฟป่า)
2018-02-08 10:05:30 เข้าชม : 47 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่
ขื่อ ครู ศศช. นางเกศินี มะโนสุดใจ
สถานที่ติดต่อ 201 หมู่ 7 ต. เวียงพางคำ อ. แม่สาย จง เชียงราย 57130
เบอร์โทรศํพท์ 064-9454159
บริการเสริม จัดกิจกรรม ทักษะชีวิต / จัดวิชาชีพ /ประสานงานเครือข่าย/รับผิดชอบเจ้าหน้าที่การเงินอำเภอและรับหน้าที่จากผู้บริหารที่ได้รับมอบหมาย
ตารางพลกลุ่ม กำหนดการ
วันจันทร์ พบกลุ่มผู้ไม่รู้หนังสือ เวลา 9.00 -15.00น. วันอังคาร พบกลุ่ม ระดับประถมศึกาา เวลา 9.00น. -15.00น. วันพุธ พบกลุ่ม ระดับม. ต้น เวลา 9.00น. -15.00น. วันพฤหัสบดี เข้าสำนักงานประชุมและรับข้อชี้แจงจากผุ้บริหาร วันศุกร์ พบกลุ่ม ม. ปลาย เวลา 9.00น.- 15
ผลงานเด่น กิจกรรม

จัดกิจกรรมฟื้นฟูวัฒนธรรมชนเผ่าในชุมชน สามารถออกเผยแพร่งานกิจกรรมการแสดงได้