ข้อมูล ศศช.

ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา แม่ฟ้าหลวง (ศศช.)

ศศช.บ้านหนอง
2018-02-07 17:18:56 เข้าชม : 45 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่
ขื่อ ครู ศศช. นายเนติชัย ปุ่นทอง
สถานที่ติดต่อ 156 ม.14 ต.ปอ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย 57310
เบอร์โทรศํพท์ 0884018564
บริการเสริม อาหารกลางเสริมนมสำหรับเด็ก
ตารางพลกลุ่ม กำหนดการ
นักเรียน วันจันทร์- ศุกร์ เวลา 08.30 -16.00 ผู้ไม่รู้หนังสือและนักศึกษา วันจันทร์- ศุกร์ เวลา 19.30 -22.00
ผลงานเด่น กิจกรรม

ประสานของบประมาณร่วมกับชุมชนจากภาคีเครือข่าย