ข้อมูล ศศช.

ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา แม่ฟ้าหลวง (ศศช.)

ศศช.บ้านร่มฟ้าหลวง
2018-02-06 16:45:53 เข้าชม : 34 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่
ขื่อ ครู ศศช. นายวุฒิยา มูลศรีนวล
สถานที่ติดต่อ บ้านร่มฟ้าหลวงหมู่ที่ 12 ตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย 57310
เบอร์โทรศํพท์ 0988044741
บริการเสริม แหล่งเรียนรู้ในชุมชน ส่งเสริมการศึกษาต่อเนื่อง
ตารางพลกลุ่ม กำหนดการ
พบกลุ่มนักศึกษาสายสามัญ ทุกวันจนทร์ - ศุกร์ เวลา09.00 น.-16.00 น กลุ่มผู้ไม้รู้หนังสือทุกวันจนทร์ - พฤหัสบดี เวลา 18.00 น.-20.00 น
ผลงานเด่น กิจกรรม
โครงการช่างยนต์สู่ชุมชน