ข้อมูล ศศช.

ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา แม่ฟ้าหลวง (ศศช.)

ศศช.บ้านร่มฟ้าผาหม่น
2018-02-06 16:15:43 เข้าชม : 29 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่
ขื่อ ครู ศศช. นางอุไรวรรณ ศรชัยปัญญา
สถานที่ติดต่อ บ้านร่มฟ้าผาหม่น หมู่ที่ 15 ตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย 57310
เบอร์โทรศํพท์ 0965295169
บริการเสริม แหล่งเรียนรู้ในชุมชน เรื่อง วิถีชีวิตชาวม้ง ส่งเสริมการศึกษาต่อเนื่อง
ตารางพลกลุ่ม กำหนดการ
พบกลุ่มนักศึกษาสายสามัญ ทุกวันจันทร์-วันพฤหัสบดีเวลา09.00 น.-16.00 น กลุ่มผู้ไม้รู้หนังสือทุกวันจนทร์ - พฤหัสบดี เวลา 18.00 น.-20.00 น
ผลงานเด่น กิจกรรม

การทำฝ่ายชะลอน้ำ  โครงการทำสบู่สมุนไพรปลอดสารเคมี