ข้อมูล ศศช.

ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา แม่ฟ้าหลวง (ศศช.)

ศศช.บ้านห้วยปอ
2018-02-06 16:01:47 เข้าชม : 62 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่
ขื่อ ครู ศศช. นายศรัญยู จันต๊ะขัติ
สถานที่ติดต่อ บ้านห้วยปอ ม. 17 ต. ปอ อ. เวียงแก่น จ.เชียงราย 57310
เบอร์โทรศํพท์ 0882678391
บริการเสริม โครงการสร้างป่าสร้างราย
ตารางพลกลุ่ม กำหนดการ
กลุ่มผู้ไม่รู้หนังสือ วันจันทร์ - วันพฤหัสบดี 17.30 น.- 21.00 น. พบกลุ่มสามัญ ทุก วันจันทร์ - วันพฤหัสบดี 08.30 น.- 16.00 น.
ผลงานเด่น กิจกรรม

โครงการสร้างป่าสร้างรายได้