ข้อมูล ศศช.

ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา แม่ฟ้าหลวง (ศศช.)

บ้านผาฮี้
2018-02-06 14:35:46 เข้าชม : 38 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่
ขื่อ ครู ศศช. นายนิยม สิมณี
สถานที่ติดต่อ หมู่ที่ 10 ตำบลโป่งงาม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 57130
เบอร์โทรศํพท์ 095-8840824
บริการเสริม ส่งเสริมการรู้หนังสือ, สายสามัญ,งานการประสานงานภาคีเครือข่าย,ดูแลห้องคอมพิวเตอร์,การศึกษาต่อเนื่อง
ตารางพลกลุ่ม กำหนดการ
จันทร์ ส่งเสริมการรู้หนังสือ,ระดับประถมศึกษา,อังคารระดับ ม.ต้น ศุกร์ระดับ ม.ปลาย
ผลงานเด่น กิจกรรม

ส่เสริมการรู้หนัสือ,การประสานงานกับภาคีเครือข่าย