ข้อมูล ศศช.

ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา แม่ฟ้าหลวง (ศศช.)

บ้านห้วยน้ำริน-ไฟป่า
2018-02-06 14:28:25 เข้าชม : 34 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่
ขื่อ ครู ศศช. นางเกศินี มะโนสุดใจ
สถานที่ติดต่อ ม.7 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130
เบอร์โทรศํพท์ 064-9454519
บริการเสริม ส่งเสริมการรู้หนังสือ, สายสามัญ,การศึกษาต่อเนื่อง
ตารางพลกลุ่ม กำหนดการ
จันทร์ ส่งเสริมการรู้หนังสือ,อังคารระดับประถมศึกษา,พุธระดับ ม.ต้น ศุกร์ระดับ ม.ปลาย
ผลงานเด่น กิจกรรม

ส่งเสริมการรู้หนังสือ,สายสามัญ,การประสานงานกับชุมชนภาคีเครือข่าย