ข้อมูล ศศช.

ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา แม่ฟ้าหลวง (ศศช.)

ศศช.ลีซอปางกอก
2018-02-06 12:35:35 เข้าชม : 79 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่
ขื่อ ครู ศศช. นางรุจิกรณ์ กองแก้ว
สถานที่ติดต่อ หมู่ที่ 12 บ้านใหม่พัฒนา ตำบลสันกลาง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
เบอร์โทรศํพท์ 0979896324
บริการเสริม การศึกษาขั้นพื้นฐาน ฝ่ายงานทะเบียนและวัดผล ประชาสัมพันธ์ุ
ตารางพลกลุ่ม กำหนดการ
วันอังคาร 8.00-16.00จัดกิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือ / ศาลาเอนกประสงค์บ้านใหม่พัฒนา วันพุธ พบกลุ่มระดับม.ต้น/ กลุ่มห้องสมุดอำเภอพาน,วันพฤหัสบดี,วันศุกร์ ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย/จัดกิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือ / ศศช.ลีซอปางกอก
ผลงานเด่น กิจกรรม

- สืบสานประเพณีชนเผ่าบ้านลีซอปางกอก