ข้อมูล ศศช.

ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา แม่ฟ้าหลวง (ศศช.)

ศศช.บ้านห้วยอื้น
2018-02-06 11:44:22 เข้าชม : 43 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่
ขื่อ ครู ศศช. นายรณกฤต รินนายรักษ์
สถานที่ติดต่อ บ้านห้วยอื้น หมู่ที่ 10 ตำบลเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
เบอร์โทรศํพท์ 0924500433
บริการเสริม วิทยากร เศรษฐกิจพอเพียง
ตารางพลกลุ่ม กำหนดการ
ผู้ไม่รู้หนังสือ จันทร์-พฤหัสบดี เวลา 19.00 น.-21.00 น. สายสามัญ วันอังคาร ระดับประถม วันพุธระดับ ม.ต้น วันพฤหัสบดี ระดับม.ปลาย เวลา 09.00 -12.00 น.
ผลงานเด่น กิจกรรม

กิจกรรมผ้าปักชนเผ่า

- การทำกระเป๋าลาหู่