ข้อมูล ศศช.

ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา แม่ฟ้าหลวง (ศศช.)

ศศช.บ้านปูนะ
2018-02-06 11:42:25 เข้าชม : 40 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่
ขื่อ ครู ศศช. นายบัณฑิตย์ จันทาพูน
สถานที่ติดต่อ บ้านปูนะ หมู่ที่ 4 ตำบลเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
เบอร์โทรศํพท์ 081-8846994
บริการเสริม งานการศึกษาต่อเนื่อง งานการศึกษาตามอัธยาศัย งานเศรษฐกิจพอเพียง
ตารางพลกลุ่ม กำหนดการ
วันจันทร์พบกลุ่มระดับผู้ไม่รู้หนังสือ วันอังคารพบกลุ่มระดับประถม วันพุธพบกลุ่มระดับม.ต้น วันพฤหัสบดีระดับม.ปลาย วันศุกร์พบกลุ่มผู้ไม่รู้หนังสือ
ผลงานเด่น กิจกรรม

กิจกรรมส่งเสริมการปักผ้าชนเผ่า กิจกรรมโครงการชาน้ำมัน