ข้อมูล ศศช.

ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา แม่ฟ้าหลวง (ศศช.)

ศศช.บ้านขาแหย่ง
2018-02-06 11:37:18 เข้าชม : 58 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่
ขื่อ ครู ศศช. นายไตรรงค์ สุวรรณ
สถานที่ติดต่อ บ้านขาแหย่ง หมู่ 2 ตำบลเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
เบอร์โทรศํพท์ 095-6905095
บริการเสริม งานการศึกษาต่อเนื่อง การศึกษาตามอัธยาศัย งานเศรษฐกิจพอเพียง
ตารางพลกลุ่ม กำหนดการ
วันจันทร์พบกลุ่มระดับผู้ไม่รู้หนังสือ วันอังคารพบกลุ่มระดับประถม วันพุธพบกลุ่มระดับม.ต้น วันพฤหัสบดีพบกลุ่มระดับม.ปลาย วันศุกร์พบกลุ่มผู้ไม่รู้หนังสือ
ผลงานเด่น กิจกรรม

โครงการส่งเสริมการปลูกชาอัสสัม

โครงการส่งเสริมการปักผ้าชนเผ่า