ข้อมูล ศศช.

ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา แม่ฟ้าหลวง (ศศช.)

ศศช.บ้านห้วยอื้น
2018-02-06 11:37:07 เข้าชม : 31 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่
ขื่อ ครู ศศช. นายรณกฤต รินนายรักษ์
สถานที่ติดต่อ บ้านห้วยอื้น หมู่ที่ 10 ตำบลเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
เบอร์โทรศํพท์ 0924500433
บริการเสริม วิทยากร เศรษฐกิจพอเพียง
ตารางพลกลุ่ม กำหนดการ
ผู้ไม่รู้หนังสือ จันทร์-พฤหัสบดี วันอังคาร ระดับประถม วันพุธระดับ ม.ต้น วันพฤหัสบดี ระดับม.ปลาย
ผลงานเด่น กิจกรรม

ผ้าปักชนเผ่าการทำกระเป๋าลาหู่

- กลุ่มอาชีพการทำกระเป๋าลาหู่