ข้อมูล ศศช.

ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา แม่ฟ้าหลวง (ศศช.)

ศศช.บ้านแม่่คำน้อย
2018-02-06 11:31:05 เข้าชม : 103 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่
ขื่อ ครู ศศช. นางสาวแสงดาว พันธ์ต๊ะ
สถานที่ติดต่อ บ้านแม่คำน้อย หมู่ 18 ตำบลเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
เบอร์โทรศํพท์ 091-0673751
บริการเสริม งานด้านการศึกษาตามอัธยาศัย งานการศึกษาต่อเนื่อง งานด้านเศรษฐกิจพอเพียง
ตารางพลกลุ่ม กำหนดการ
วันจันทร์ พบกลุ่มสายสามัญระดับประถม วันอังคารพบกลุ่มผู้ไม่รู้หนังสือ วันพุธพบกลุ่มระดับม.ต้น วันพฤหัสบดีพบกลุ่มระดับม.ปลายวันศุกร์พบกลุ่มผู้ไม่รู้หนังสือ
ผลงานเด่น กิจกรรม

กิจกรรมส่งเสริมการปลูกชาอัสสัม/กิจกรรมส่งเสริมผ้าปักชนเผ่า