ข้อมูล ศศช.

ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา แม่ฟ้าหลวง (ศศช.)

ศศช.บ้านใหม่ลัวะ
2018-02-06 10:20:24 เข้าชม : 42 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่
ขื่อ ครู ศศช. นางพรพรรณ อรุณกิจ
สถานที่ติดต่อ บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 6 ตำบลป่าหุ่ง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
เบอร์โทรศํพท์ 0863960164
บริการเสริม งานศศช./งานทุนการศึกษา/งานการศึกษาต่อเนื่อง(พัฒนาอาชีพ)
ตารางพลกลุ่ม กำหนดการ
จันทร์- ศุกร์สอนผู้ไม่รู้หนังสือศศช.ใหม่ลัวะ/วันพุธสอนผู้ไม่รู้หนังสือ บ้านทุ่งมะฝางและอบต.ป่าหุ่ง / วันพฤหัสบดีพบกลุ่มนักศึกษาสายสามัญ ระดับประถม บ้านปางเกาะทราย
ผลงานเด่น กิจกรรม

งานวันเด็กแห่งชาติ โดยมีเครือข่ายทั้งรัฐและเอกชนร่วมจัด

จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้แก่กลุ่มผู้สูงอายุในตำบล