ข้อมูล ศศช.

ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา แม่ฟ้าหลวง (ศศช.)

ศศช.บ้านผาแดง
2018-02-06 10:16:23 เข้าชม : 77 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่
ขื่อ ครู ศศช. นายชัยวัฒน์ มาลา
สถานที่ติดต่อ บ้านผาแดง หมู่ที่ 1 ตำบลสันกลาง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
เบอร์โทรศํพท์ 081-9517860
บริการเสริม -
ตารางพลกลุ่ม กำหนดการ
วันอังคาร,พฤหัสบดี ผู้ไม่รู้หนังสือ ศศช.บ้านผาแดง พุธ,ศุกร์ ผู้ไม่รู้หนังสือ ศศช.บ้านลีซอปางกอก
ผลงานเด่น กิจกรรม

- การสร้างฝายชะลอน้ำ ศศช.บ้านผาแดง

- การเพาะเห็ดจากขอนไม้