ข้อมูล ศศช.

ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา แม่ฟ้าหลวง (ศศช.)

บ้านป่าแล
2018-02-06 08:52:43 เข้าชม : 84 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่
ขื่อ ครู ศศช. นายสมบัติ จูเปาะ
สถานที่ติดต่อ หมู่ 13 ตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
เบอร์โทรศํพท์ 0830710283
บริการเสริม การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ตารางพลกลุ่ม กำหนดการ
ส่งเสริมการรู้หนังสือ วันจันทร์ ถึง วันพุธ เวลา 17.00 - 20.00 น จัดการศึกษาสายสามัญระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย วันพฤหัสบดี เวลา 09.00 - 15.00 ระดับประถมศึกษา วันศุกร์ เวลา 09.00 - 15.00 น.
ผลงานเด่น กิจกรรม

กิจกรรมด้านการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ด้วยการจัดโครงการจัดทำฝายชะลอน้ำเพื่อให้ป่าชุ่มชื้นด้วยป่าเปียก