ข้อมูล ศศช.

ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา แม่ฟ้าหลวง (ศศช.)

ศศช.บ้านปางหนุนพัฒนา
2018-02-06 08:48:21 เข้าชม : 29 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่
ขื่อ ครู ศศช. นายเอกพจน์ ธัญญเกษตร
สถานที่ติดต่อ บ้านปางหนุนพัฒนา ม.19 ต.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
เบอร์โทรศํพท์ 0860556205
บริการเสริม การปักผ้าชนเผ่า
ตารางพลกลุ่ม กำหนดการ
จันทร์, พุธ และศุกร์ 19-21.00 น. (ส่งเสริมการรู้หนังสือ) อังคาร, พุธ และพฤหัสบดี 13-17 น. (นักศึกษาสายสามัญ)
ผลงานเด่น กิจกรรม

การปักผ้าชนเผ่า