ข้อมูล ศศช.

ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา แม่ฟ้าหลวง (ศศช.)

บ้านแม่แอบ
2018-02-05 20:40:19 เข้าชม : 42 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่
ขื่อ ครู ศศช. นางอัมพร ณ ค้อ
สถานที่ติดต่อ ๘๒๒ หมู่ที่ ๑๑ ต.บ้านแซว อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
เบอร์โทรศํพท์ ๐๘๐-๓๕๑๗๖๒๑
บริการเสริม ส่งเสริมการรู้หนังสือไทย
ตารางพลกลุ่ม กำหนดการ
วันอังคาร, วันพุธ ,วันพฤหัสบดี
ผลงานเด่น กิจกรรม

ส่งเสริมการรู้หนังสือไทย