ข้อมูล ศศช.

ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา แม่ฟ้าหลวง (ศศช.)

ศศช.บ้านท่าฮ่อ
2018-02-05 18:59:02 เข้าชม : 42 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่
ขื่อ ครู ศศช. นางสาวสายสุนีย์ จุมปู
สถานที่ติดต่อ หมู่ที่ 6 ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
เบอร์โทรศํพท์ 0918591646
บริการเสริม งานศศช.และงานส่งเสริมการรู้หนังสือ งานเทียบระดับการศึกษา
ตารางพลกลุ่ม กำหนดการ
จันทร์- ศุกร์สอนผู้ไม่รู้หนังสือศศช.ท่าฮ่อ/วันพุธสอนผู้ไม่รู้หนังสือ บ้านรวมไทย / วันพฤหัสบดีพบกลุ่มนักศึกษาสายสามัญ ระดับประถม / วันพุธสอนผู้ไม่รู้หนังสือ กศน.ตำบลทรายขาว
ผลงานเด่น กิจกรรม