ข้อมูล ศศช.

ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา แม่ฟ้าหลวง (ศศช.)

ศศช.บ้านป่าไม้อาข่าพัฒนา
2018-02-05 18:02:53 เข้าชม : 65 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่
ขื่อ ครู ศศช. นายนพดล กันแก้ว
สถานที่ติดต่อ หมู่ที่ 8 ตำบลแม่เย็น อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
เบอร์โทรศํพท์ 089-8387358
บริการเสริม เป็นแหล่งความรู้เรื่องแก๊สชีวภาพและการเพาะเลี้ยงกบ
ตารางพลกลุ่ม กำหนดการ
วันจันทร์ถึงวันศุกร์
ผลงานเด่น กิจกรรม

1.เป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องการเพาะกบ

2.เป็นแหล่งการเรียนรู้เรื่องแก๊สชีวภาพ